facebook
Zalo
Zalo

Chính sách bảo mật thanh toán

Chào mừng bạn đến với công ty Minh Khôi. Sau đây là chính sách bảo mật thanh toán của công ty.

 1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Minh Khôi đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

 1. Quy định bảo mật
 • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
 • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL/TLS.
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán thông qua Đối Tác Cổng Thanh Toán theo tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS do Tổ chức đánh giá Quốc tế Trustwave cấp.
 • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 256 bit.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của công ty Minh Khôi áp dụng với Khách hàng:
 • Minh Khôi cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Minh Khôi . Minh Khôi không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
 • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Minh Khôi . Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
 • Đối với thẻ nội địa (Internet banking), Minh Khôi  chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Minh Khôi  cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên web Minh Khôi.

Scroll